குல தெய்வம், இஷ்ட தெய்வம், குரு, பூஜைகள், பரிகாரங்கள் ஏன் முழு பலம் தருவதில்லை?

அமானுஷ்யம் விஞ்ஞானம்,ஆவி,ஆத்மா பாதிப்பு,உடலில் ஆவி,மன நோய்,பயம் அதிகம்,தகாத வாழ்க்கை,மன பாதிப்பு,குல தெய்வம்,இஷ்ட தெய்வம்,குரு,பூஜைகள்,பரிகாரங்கள்,சடங்குகள்,கர்ம நியதிகள்,Tarpanam, YouTube videos.

Advertisements